Veel gestelde vragen

JAZEKER!

Dit is juist een extra service waarbij Bouwbedrijf Raaijmakers u van dienst kan zijn. Wij werken met een aantal architecten samen, ieder met een eigen stijl. Zij kunnen voor u een plan maken afgestemd op uw wensen en budget.
Deze extra service is juist fijn voor u, korte lijnen en alles in één. Wij kunnen u op voorhand aangeven welke kosten hiermee gemoeid zijn, deze zijn situatie afhankelijk.

Indien u zelf over (bouw)grond kunt beschikken:

U kunt het beste uw wensen, ideeën en budget alvast op papier zetten, zodat u voorbereid de afspraak in kunt gaan.

Zo kunt u bijvoorbeeld aan de hand van onder andere ons ideeënboek en natuurlijk ook uw eigen ideeën aangeven welke bouwstijl u het meeste aanspreekt. Aan de hand hiervan kunnen wij zien welke architect het beste bij u past.

Enkele vragen die u op weg helpen om uzelf voor te bereiden:

– Waar kunt u over een stukje grond beschikken?
– Welk woningbudget is beschikbaar?
– Welke bouwstijl, type woning spreekt u aan?
– Welke ruimten en hoeveel slaapkamers zijn gewenst?
– Zijn er werkzaamheden die u in eigen beheer zou willen uitvoeren?

Tijdens de oriënterende eerste afspraak, kunnen wij de bereken-/architect kosten voor u in kaart brengen. 

Interesse in een te koop / te huur zijnde woning:

Heeft u de projectdocumentatie al opgevraagd?
Zo nee, dan adviseren wij u de projectdocumentatie eerst op te vragen en door te nemen zodat u al een goed beeld heeft van de geboden woningen en vervolgens uw wensen en ideeën kunt noteren.
Zo ja, noteer al uw wensen, ideeën en vragen en maak een afspraak. Wij staan u graag te woord.

Dat kunt u zeker! Samen bespreken wij al uw wensen en of deze uitvoerbaar zijn en of deze ook daadwerkelijk uitgevoerd mogen worden i.v.m. de diverse gemeentelijke/wettelijke eisen/regels.

Vervolgens kan er een offerte gemaakt worden wat voor een kostenplaatje uw wensen met zich mee zouden brengen, zodat dit vooraf voor u duidelijk inzichtelijk is.

U kunt door ons de totaalbouw, ruwbouw of een combinatie hiervan laten uitvoeren.

Er wordt door ons een compleet uitgewerkte offerte/uitvoeringsomschrijving uitgewerkt, zodat u op voorhand goed en overzichtelijk kunt zien wat wel en niet is meegerekend.

Een offerte is bij ons heel uitgebreid en gespecificeerd, zelfs uitgesplitst in ruwbouw-, afbouw- en installatiekosten.

Tevens is de offerte ingedeeld per groep, zodat u kunt zien waar u eventueel op zou kunnen bezuinigen door bepaalde werkzaamheden anders of juist wel of juist niet in eigen beheer uit te voeren.

Meer- en minderwerk mogelijkheden zijn natuurlijk bespreekbaar.
Deze zullen in de loop van het voortraject met u besproken worden, zodat u tijdig voor aanvang bouw weet wat het totaal gaat kosten.

Indien u uw woning door ons laat bouwen, gebeurt dit onder volledige garantie.

Het gehele door ons uit te voeren werk voldoet aan de eisen en voorschriften en de daarbij behorende garantiebepalingen zoals gesteld in de:

– Wkb (Wet Kwaliteitsborging voor bouwen)
– BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen)
– Woningborg (incl. aanvullende eisen en Garantie)
– Bouwbesluit (Door overheid geëiste regelgevingen)

Dit geeft u zekerheid, een fijn en gerust gevoel.

Middels het regelmatig volgen van cursussen/opleidingen, e.d. blijven wij up-to-date met de laatste regelgevingen.

Welke materialen er gebruikt zullen gaan worden is afhankelijk van diverse factoren, zoals bijvoorbeeld gemeentelijke- en wettelijke eisen en voorschriften, uw eigen wensen, e.d.

Om u te helpen bij het maken van keuzes, hebben wij in onze toonzaal een breed assortiment aan materialen en mogelijkheden, die wij u graag laten zien.

Bij het bouwen van een nieuwe woning komt heel veel kijken, wat ervoor kan zorgen dat u veel vragen heeft.

Wij werken met vaste contactpersonen in een bepaalde fase van het project, zodat de lijnen zo kort mogelijk zijn.

Regelmatig organiseren wij bouwplaats bezoeken, waar gelegenheid is tot het stellen van vragen, maar zodat u ook betrokken wordt bij de voortgang en de kwaliteit met eigen ogen kunt bekijken.

Dit is afhankelijk van hoe u de woning laat opleveren: cascobouw, totaalbouw of een combinatie hiervan.

Op het einde van het bouwproces vindt er een zogenaamde vooroplevering met een deskundige en onze kwaliteitsfunctionaris.

Wij streven er naar om alles zo goed en naar tevredenheid op te leveren.

Mochten er onverhoopt toch punten zijn die nog na oplevering gedaan moeten worden, wordt dit vastgelegd in een officieel rapport (proces-verbaal).

De punten zullen zoveel mogelijk vóór de narooijdag (afwerking dag cq eindcontrole) worden verholpen/ afgehandeld.

Tijdens de narooijdag zullen wijzelf en onze onderaannemers, die voor uw werkzaamheden hebben verricht, aanwezig zijn om uitleg te geven over technische installaties en bij u na te gaan of er nog dingen zijn die wij en/of zij voor u kunnen doen, zodat u daarna kunt gaan genieten van uw nieuw woning.

De door ons verrichte werkzaamheden voldoen ruimschoots aan de gestelde eisen zoals die zijn opgesteld in de overeenkomst en in de garantiebepalingen.

Mochten er, ondanks onze zorgvuldige uitvoering, na vastgestelde afwerking dag toch nog onvolkomenheden zijn, gelieve deze dan schriftelijk en eventueel met foto’s aan ons te melden via nazorg@bouwbedrijf-raaijmakers.nl.

Wij zullen nagaan of de gemelde onvolkomenheid binnen de garantienormen valt en vervolgens zelf zorgdragen voor een correcte uitvoering cq afhandeling en/of e.e.a. in laten plannen door betreffende onderaannemer.

Bij storing van installaties, lekkages, e.d. kan rechtstreeks contact opgenomen worden met de installateur, welke staan vermeld op de servicekaart, die u bij de opleveringstukken heeft ontvangen

Hebben wij uw aandacht gewekt?

Neem contact met ons op zodat we kunnen kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Heeft u een nazorg melding?

Vul hiernaast uw gegevens in en upload uw foto’s van uw gemelde nazorg punt incl. een plattegrond tekening met locatievermelding waar nazorg verricht moet worden.

Dit is uitsluitend voor de door ons gerealiseerde werken!

Uw gegevens

Upload foto's en plattegrond met vermelding waar nazorg verricht moet worden: